Monier Tagpartner

DIN LOKALE MONIER TAGPARTNER™

Som certificeret Monier Tagpartner er vi en del af et landsdækkende netværk af uafhængige håndværkere, som er specialuddannede til at oplægge tag fra Monier. Vi er et team af erfarne og professionelle håndværkere. Og som fagfolk kan vi give dig  svar på de spørgsmål, som ofte dukker op, når du vælger nyt tag. Vi har mange års erfaring i at hjælpe vores kunder med alt fra valg af materialer, til valg af tagsten og det nødvendige tilbehør.

Vælg en certificeret tagpartner – sikkerhed for et godt håndværk

Vi er specialuddannede i at vejlede omkring samt oplægge tagprodukter fra Monier. Dette er er din garanti for god service, kvalitet og de korrekte tekniske løsninger. Vælger du en certificeret Monier Tagpartner, får du en tagdækker, der har papir på godt håndværk og god kvalitet.

Certificeringen er et kvalitetsstempel af de Tagpartnere™, som udfører et professionelt stykke håndværk, der følger Moniers oplægningsvejledninger. Det sikrer at arbejdet udføres i overensstemmelse med de gældende regler på området. Med den nye certificeringsordning, der omfatter en obligatorisk egenkontrol af samtlige opgaver, opretholdes et utrolig højt kvalitetsniveau. Og dette sikrer både dig og dit nye tag for fejl i byggeriet

Certificeringen opnås og opretholdes gennem:
• Deltagelse i et omfattende uddannelsesforløb.
• Løbende stikprøvekontrol af det færdige tagarbejde.

Læs mere om det at være Monier tagpartner her

At være Monier Tagpartner gør en forskel

”Når jeg fortæller kunderne, at jeg er certificeret Monier Tagpartner og hvilken betydning, det har for dem, kan jeg mærke, at de spidser ører, udtaler Jesper Bergholdt. Det er virkelig noget, der gør en forskel.

Det, at vi som Monier Tagpartner har så stor fokus på kvalitet både gennem en fastlagt egenkontrol, skaber en umiddelbar tillid og tryghed hos kunden. Og det er mere end blot ord, for når arbejdet er færdigt, får kunden udleveret en kopi af vores egenkontrol med tilhørende fotomateriale. Så de har et bevis på, at tingene er udført og tjekket. Et godt dokument at have liggende hvis f.eks. huset skal sælges. 

Der er min klare fornemmelse, at sikkerhed for godt og korrekt udført tagarbejde, der opfylder alle krav, har meget stor vægt hos beslutningstagerne – ofte større vægt end det rent økonomiske. Inden for de seneste måneder har jeg således oplevet at få opgaver til trods for, at jeg var dyrere prismæssigt. Forklaringen er helt tydeligt mit og mine medarbejderes ubetingede fokus på kvalitet.”